Luiza i Marcelo Almiron “LOS ALMIS”

PL

Nauczą Cię tanga tak, abyś miał z tańca przyjemność, niezależnie od tego gdzie się znajdziesz! Mają 30 lat doświadczenia w tangu oraz nauczaniu!!! Ich taniec to tango argentyńskie prosto z kolebki tanga z BUENOS AIRES – we wszystkich jego kolorach i odcieniach ! Tańczą razem od 2009 r. Uczą na stałe w Warszawie. 

MARCELO – Argentyńczyk pochodzący z Buenos Aires – profesjonalny tancerz, choreograf i nauczyciel. Wygrał 3 nagrodę na Mistrzostwach Świata w Tangu organizowanych przez La Virutę i Tangautę w 2002r. Tańczy od ponad 30 lat. 

LUIZA – jedna z pierwszych tancerek i nauczycielek tanga w Polsce. Tańczy tango od ponad 20 lat. W Buenos Aires pracowała, ucząc tanga w jednej z najpopularniejszych tradycyjnych milong: w El Beso (2007-2008). We współpracy z Luisem Bianchi przygotowała pierwsze polskie show tangowe „Tango Historias”, w którym występowała także jako tancerka (2006). 

Razem z Marcelo tańczyli pokazy w wielu popularnych milongach Buenos Aires takich jak: Milonga Paracultural (Salon Canning); Porteño y Bailarin, Gricel, Maldita Milonga, Hay un Lugar, Rivadavia Club (Clely Tango). 

Prowadzą regularne kursy, warsztaty specjalne i dają pokazy podczas festiwali, koncertów czy wydarzeń specjalnych i projektów kulturalnych w wielu miastach w Polsce, Szwecji, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech, Kanadzie etc. Zajmują się także przygotowaniem choreografii (np. do spektaklu „Królowa Śniegu” w Teatrze Polskim w Warszawie na 100-lecie Teatru Polskiego, 2014). 

Ich taniec to kwintesencja tanga, to pasja, namiętność, to rozmowa na różnych poziomach. Tańczą wszystkie style tanga, znają i umieją pokazać ich różnice i subtelne szczegóły. Z nimi nauczysz się tańczyć w bliskim trzymaniu (tango milonguero) na najmniejszej dostępnej przestrzeni tak, że żadna milonga nie będzie Ci straszna. Poznasz też dogłębnie tradycyjne tango / tango salon wykorzystując cały wachlarz możliwości jaki daje ten styl. Na ich zajęciach milongi będziesz się świetnie bawić i poznasz dużo argentyńskich smaczków, które sprawią że Twój taniec będzie niezapomniany! Swój taniec wzbogacają także o bardzo ekspresyjne tango escenario czy stare canyengue z początku wieku. 

Jeśli dopiero zaczynasz naukę – poprowadzą Cię w zaczarowany świat tanga, jeśli już tańczysz – wzbogacą twój taniec, zainspirują, rozwieją wątpliwości! 

Zapraszamy!

EN

They will teach you tango the way that will bring you joy of dancing wherever you go, with their 30 years of experience in tango and teaching. Their dance is argentine tango straight from the source…Buenos Aires- with all its colours and shades. They dance together since 2009 and teach permanently in Warsaw.

MARCELO- Argentinian from Buenos Aires- professional dancer, choreographer, and teacher. He won third place at World Tango Championship orgnized by La Viruta and Tangauta in 2002. He dance for over 30 years.

LUIZA- One of the first dancers and teachers of tango in Poland. She dance for over 20 years. In Buenos Aires she worked teaching tango in one of the most popular traditional milongas: El Beso (2007-2008). In cooperation with Luis Bianchi she created the first polish tango talk how „Tango Historias” in which she also performed as a dancer (2006).

Together with Marcelo they performed on the biggest milongas in Buenos Aires as: Milonga Paracultural (Salon Canning); Porteño y Bailarin, Gricel, Maldita Milonga, Hay un Lugar, Rivadavia Club (Clely Tango).

They lead regular courses, special workshops and give shows during festivals, concerts and other event in many cities in Poland, Sweden, Germany, Spain, Switzerland, Great Britain, Ireland, Italy, Canada etc. They also prepare choreography (for instance to the show „Królowa Śniegu” in Warsaw for 100 anniversary of Polish Theatre 2014).

Their dance is a quitnessence of tango, it’s passion, it’s conversation on many different levels. They dance all types of tango and are able to show it’s sublte differences and details. With them you will learn to dance in close embrace (tango milonguero) on the smallest avaliable space so that any milonga is no longer a challenge. You will also get to know traditional tango in details with every possibility it presents. On milonga classes you will have so much fun and your dance will become unforgettable, thanks to some argentinian relish. Luiza and Marcelo also add some expressive tango escenario or old tango canyengue for the beggining of the century to the mix.

If you just began to learn tango- they will lead you through this magical world and if you are already experienced they will inspre you and dispel your doubts!


Beata Maia Gellert i Łukasz Wiśniewski

PL

Drodzy Tangueros! Już niedługo w Brzegu będziemy mieli przyjemność zatańczyć dla Was i dzielić się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem. Dlatego jeśli czujecie że Wasze tango potrzebuje małego liftingu: chcecie sprawdzić czy działa Wam objęcie, chodzenie, macie taneczne pytania, wątpliwości to zapraszamy najserdeczniej! 

To już kolejny raz kiedy przyjedziemy specjalnie dla Was do Brzegu, więc możliwe że już się znamy, ale jeśli nie, oto kilka słów o nas: Razem tańczymy, uczymy i występujemy tangowo od kilku lat. W tym czasie dawaliśmy pokazy na milongach i festiwalach w Polsce, Grecji, Nowym Jorku i Buenos Aires. Uczyliśmy się osobno – każde z nas dojrzewało tangowo w innym otoczeniu, czerpało z innych źródeł, zadawało pytania innym Mistrzom. Czujemy, że dzięki pracy którą włożyliśmy w uwspólnienie naszego tanga jesteśmy nie tylko lepszymi tancerzami, ale przede wszystkim lepszymi i bardziej wszechstronnymi nauczycielami, otwartymi na pracę w wielu różnych technikach. 

Kochamy naszą pracę, tango i chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Już cieszymy się na spotkanie – do zobaczenia!

EN

Dear Tangueros! Soon we will have the pleasure to dance for you and share our knowledge and experience with you in Brzeg. So if you feel that your tango needs a little improvement: you want to check you embrace technique, steps, or ifyou have any questions or doubts about dance we invite you sincirely!

It is yet another time we arrive esspecialy for you to Brzeg, so it is possible we already know each other, but if no, here are a few words about us. We dance together, teach and perform for a couple of years now. During this time we gave shows on festiwals and milongas in Poland, Greece, New York and Buenos Aires. We learned tango separately- each of us grew up in a different tango envirement and derived from different sources, asked question to different masters. We feel thanks to work we put in unification of our tango we are now not only better dancers but also more versatile teachers open to work with many techniques.

We love our work, tango and will gladly share our knowledge and experience. See you soon, we can’t wait!

Beata Maia Gellert i Łukasz Wiśniewski