WARSZTATY: / DANCE WORKSHOPS:

I. Warsztaty taneczne poprowadzą:

Rita Caldas [Portugalia] & Jorge Talquenca [Argentyna]

Rita urodziła się w 1983 roku w Lizbonie w Portugalii. Nauczyciel tanga, folkloru argentyńskiego oraz instruktor Hatha Yoga. Przed odkryciem tanga w 2004 roku, Rita przez 10 lat pracowała jako tancerka baletu klasycznego. Występowała na deskach Teatru Narodowego w Lizbonie. Od 2009 Rita pracuje jako instruktor tanga i gra jako DJ na milongach w całej Europie. Równocześnie prowadzi warsztaty i robi pokazy tanga argentyńskiego. Od 2016 roku mieszka i pracuje w Sztokholmie jako instruktor tanga. Rita podczas swojego nauczania wykorzystuje techniki z Yogi, w ten sposób tworzy bardziej stabilne pozycje i pogłębia wiedzę o ciele.
Jej motto to „kiedy tańczysz to słuchaj muzyki, pozwól, żeby przez ciebie przeszła, zaprezentuj siebie swoimi stopami i przekaż swoje emocje”.
Obecnie współpracuje z Jorge’em Talquenca, z którym miała przyjemność występować w Paryżu, Wiedniu czy Sztokholmie.

Jorge urodził się w 1979 roku w San Juan w Argentynie. Tancerz, choreograf, nauczyciel tańca i jogi. Rozpoczął naukę jako tancerz w wieku 20 lat w prowincji San Juan, gdzie uczył się argentyńskiego folkloru i tanga w akademii tańca ludowego „La Huella” w Instituto de Danzas Iberia, a także tańca klasycznego i współczesnego w „Studio Uno”. W 2002 roku otrzymał stypendium od fundacji Julio Bocca i Balet Mercosur i przeniósł się do Buenos Aires. Od 2007 roku mieszkał w Barcelonie w Hiszpanii, gdzie pracował jako tancerz i choreograf tańca współczesnego i tanga. W 2013 roku był nominowany do nagrody „MAX Hiszpania” w kategorii „najlepszy wykonawca/choreografa tańca”.
Obecnie Jorge mieszka w Wiedniu w Austrii, gdzie prowadzi regularnie zajęcia i warsztaty.

Tematyka warsztatów:
1. Vals: Linear „cadenas” – piątek 18:00-19:30
2. Milonga – „La Vida es Una milonga”. Rytmiczne wariacje. – sobota 14:00-15:30
3. Tango I: Obroty i zmiany w dynamice. – sobota 15:45-17:15
4. Tango II: „Sequencias Milongueras” na parkiecie. – niedziela 12:00-13:30
5. Tango III: Dancing Pugliese. Wykorzystanie synkop. – niedziela 13:45-15:15

Koszt pakietu 300zł/os, pojedyncza lekcja 90zł/os. W pierwszej kolejności przyjmujemy zapisy na całe pakiety.

English version:

I. Dance workshops will be conducted by:

Rita Caldas [Portugalia] & Jorge Talquenca [Argentyna]

Rita was born 1983 in Lisbon, Portugal. Tango, Argentinian folklore and ballet dancer. Choreographer, dance teacher and Hatha Yoga instructor. Before discovering tango in 2004, Rita trained and worked as a classical ballet dancer for 10 years. She participated in operas at the São Carlos National Theatre in Lisbon. Since 2009 she has been working around Europe as a Tango teacher and Dj, giving workshops and shows. From 2016 she has lived and worked in Stockholm. Rita uses the principles of yoga throughout her teaching in order to develop a more stable axis and a deeper knowledge of each one’s body.
Her motto is „When you dance listen to the music, let the music run through your body, speak with your feet and draw your emotions on the floor”.
Most recently Rita started working with Jorge Talquenca with whom she already had the pleasure of having preformed in Paris, Vienna and Stockholm.

Jorge was born 1979 in San Juan, Argentina. Dancer, Choreographer, Dance Teacher, Professor of Shri Vivek Integral Yoga. Jorge began his training as a dancer at the age of 20 in the province of San Juan, studying Argentine folklore and tango at the academy for folk dance „La Huella“ at the Instituto de Danzas Iberia, as well as classical and contemporary dance at „Studio Uno“. In 2002, he received a scholarship from the Julio Bocca Foundation and the Mercosur Ballet, and moved to Buenos Aires. In 2007, he moved to Barcelona, Spain, where he worked as a dancer and choreographer. In 2013 he is nominated for the „MAX Spain” awards in the category of „best dance performer“. Currently, Jorge lives in Vienna, Austria, where he teaches and holds workshops regularly.

Topics of the workshops:
1. Vals: Linear „cadenas” – Friday 18:00-19:30
2. Milonga – „La Vida es Una milonga”. Rhythmic variations. – Saturday 14:00-15:30
3. Tango I: Rotations and changes in dynamics. – Saturday 15:45-17:15
4. Tango II: „Sequencias Milongueras” on the dance floor. – Sunday 12:00-13:30
5. Tango III: Dancing Pugliese. The use of syncopation. – Sunday 13:45-15:15

The cost of the package is 300 PLN (75Euro) / person, single lesson 90 PLN (22,50 Euro) / person. Priority will be given for full package subscriptions.

 

 

II. Warsztaty z muzykalności:

Tangowe trio „Los Milonguitas Tango” ma wyraźny cel: wszyscy tancerze wypełniają parkiet podczas milongi. Grają utwory wielkich orkiestr ze złotego wieku (Di Sarli, D’Arienzo, Caló) w aranżacji na trio, jak również własne kompozycje. „Los Milonguitas Tango” zawsze bierze pod uwagę potrzeby tancerzy, którzy są rzeczywistymi bohaterami parkietu.
Od 2014 r. w Buenos Aires „Los Milonguitas Tango” nieustannie opracowuje swój repertuar, podczas milongi porteñas, kierując się stylem i gustem najbardziej znanych i cenionych milongueros, jak również wykorzystując porady nauczycieli tańca i uznanych na całym świecie DJ-ów.
Muzyczna doświadczenie członków założycieli, pianisty Pablo Murgiera, bandoneonisty Simone Tolomeo i basisty Alessio Menegolli, pozwala im oferować ciekawe i innowacyjne aranżacje, na które wpływ ma również argentyńska muzyka popularna, jak jazz czy rock.
Ich pierwszy album „Los Milonguitas I”, wydany w lutym 2017 roku, odzwierciedla klimat milonga porteñas, w które są zaangażowani, z ich charakterystycznymi tandami i cortinami.
Od marca do czerwca 2017 r. „Los Milonguitas Tango” zrealizowało długą trasę koncertową w 12 krajach, od Rosji po Europę, dając ponad 30 koncertów.

Warsztaty z muzykalności prowadzą muzycy z zespołu Los Milonguitas Tango [Francja] – cena 60zł/1,5h.

Artyści pokażą, jak tańczyć do różnych instrumentów na milongach – sobota 10:30-12:00

English version:

II. Workshops on Musicality:

The tango trio „Los Milonguitas Tango” have a clear aim : that all of the dancers fill the milonga dancefloor. Influenced by the great orchestras of the golden age, (Di Sarli, D’Arienzo, Caló), „Los Milonguitas Tango” offer trio versions in style as well as their own compositions, always taking into consideration the performance necessities of the milongueros, the real protagonists of the dancefloor.
Since 2014, in Buenos Aires, „Los Milonguitas Tango” have been constantly elaborating their repertoire, during milongas porteñas, defining their musical choices in line with the style of the most prestigious milongueros, making theirs the advice of dance professors and internationally recognised DJs.
The musical trajectory of the founding members, the pianist Pablo Murgier, the bandoneonist Simone Tolomeo and bass player Alessio Menegolli, allows them to offer interesting and innovative arrangements, influenced as much by the Argentinian popular music as by jazz or rock.
Their first album „Los Milonguitas I”, released in February 2017, reflects the color the milongas porteñas they are involved in, with tandas in style and cortinas.
From March to June 2017, „Los Milonguitas Tango” realized a long tour for 12 countries, from Russia to Europe, giving more than 30 concerts.

Workshops on Musicality will be conducted by the Los Milonguitas Tango musicians [France] – price: PLN 60 (15 Euro) / 1.5hs.

The artists will demonstrate ways of dancing to different instruments within a tango music piece – Saturday 10:30-12:00