Anna Sieprawska & Marcelo Carreño [PL/AR]

Anna & Marcelo

PL
Mamy ogromną przyjemność poinformować Was, że w tym roku naszymi gośćmi będą znani tancerze Anna Sieprawska oraz Marcelo Carreño. Wielokrotnie mieliśmy okazje podziwiać ich umiejętności taneczne, ale właśnie w Brzegu zobaczymy ich pierwszy wspólny pokaz. Możemy się spodziewać prawdziwego tanga najwyższej klasy, jak przystaje na tango salonowe, choć zapewne nasi Artyści mile nas zaskoczą elementami escenario. Nie można tego przegapić! Anna Sieprawska – tancerka i instruktorka tanga argentyńskiego z ponad 18– letnim doświadczeniem. Od dzieciństwa związana z muzyką, na swojej drodze intensywnie zajmowała się też wieloma innymi technikami tańca i świadomości ciała (balet, taniec współczesny, taniec jazzowy, tap dance, metoda Feldenkreisa, gaga, capoeira), jest dyplomowanym instruktorem tańca jazzowego. Rozwój i odkrywanie możliwości drzemiących w ciele jest jej nieustającą pasją.

Tango tańczy od 2005 roku. Uczyła się pod okiem europejskich i argentyńskich mistrzów w Europie i Argentynie, aktualnie od dłuższego czasu pod okiem Ivana Terrazzas y Sary Grdan. Od 2010 uczy regularnie w Krakowie prowadząc szkołę Bravo Tango wspólnie z Marcinem Sieprawskim, współpracuje również projektowo z różnymi tancerzami tanga.

Marcelo Carreño – tancerz światowej sławy, choreograf, organizator milong w Buenos Aires, dwukrotny półfinalista MŚ w kategoriach tanga scenicznego i tanga salonowego. Jego największą pasją jest tango argentyńskie, a „kaprysem” tango sceniczne. Dwukrotnie zdobył tytuł „Tancerza roku”, w Krakowie wystąpił przed Ambasadą Republiki Argentyńskiej, w 2023 r. współpracował z Disney 's series oraz Netflix’em przy realizacji filmu dla dzieci „While you were breeding”. W zeszłym roku wystąpił gościnnie z Mirabai Commer pokazując nam jak wysoko może sięgnąć tango sceniczne w najlepszym wykonaniu.

W Europie Marcelo wystąpił gościnnie także na wielu wydarzeniach tangowych w Bodo, Oslo, Hamburgu, Berlinie oraz w Krakowie (Loca, Cascabelito), w Majowej Szkole Tańca w Zabrzu i na II Jubileuszu Stowarzyszenia El Viento w Kielcach. Ponadto jest bardzo doceniany jako nauczyciel m. in. w Krakowie, we Wrocławiu, w Zabrzu, w Częstochowie i w Kielcach.

Marcelo pokochał Miasto Królów, gdzie mieszka od ponad 2 lat i regularnie prowadzi zajęcia. Współpracował także z Mirabai Commer, Mają Kucharską, Natalią Myczewską, La Amelitą, Martą Kubicz, Martą Adamczyk i wieloma innymi zawodowymi tancerkami.

EN
We have great pleasure to inform you that this year our guests will be famous dancers Anna Sieprawska and Marcelo Carreño. We have had the opportunity to admire their dancing skills many times, but it is in Brzeg that we will see their first joint show. We can expect real top-class tango, as befits a salon tango, although our Artists will probably pleasantly surprise us with escenario elements. This is not to be missed! Anna Sieprawska – dancer and Argentine tango instructor with over 18 years of experience. Associated with music since childhood, she has also been intensively involved in many other dance and body awareness techniques (ballet, contemporary dance, jazz dance, tap dance, Feldenkreis method, gaga, capoeira), and is a certified jazz dance instructor. Developing and discovering the possibilities hidden in the body is her constant passion.

She has been dancing tango since 2005. She studied under the supervision of European and Argentine masters in Europe and Argentina, currently for a long time under the supervision of Ivan Terrazzas and Sara Grdan. Since 2010, he has been teaching regularly in Krakow, running the Bravo Tango school together with Marcin Sieprawski, and also collaborates on projects with various tango dancers.

Marcelo Carreño – world-famous dancer, choreographer, organizer of milongas in Buenos Aires, two-time semi-finalist of the World Championships in the categories of stage tango and salon tango. His greatest passion is Argentine tango, and his greatest passion is stage tango. He won the title of „Dancer of the Year” twice, performed in Krakow in front of the Embassy of the Argentine Republic, and in 2023 he collaborated with Disney’s series and Netflix on the production of the children’s film „While you were breeding”. Last year, he performed as a guest with Mirabai Commer, showing us how high stage tango at its best can reach.

In Europe, Marcelo also performed as a guest at many tango events in Bodo, Oslo, Hamburg, Berlin and Krakow (Loca, Cascabelito), at the May Dance School in Zabrze and at the 2nd Jubilee of the El Viento Association in Kielce. Moreover, he is highly appreciated as a teacher, among others. in Kraków, Wrocław, Zabrze, Częstochowa and Kielce.

Marcelo fell in love with the City of Kings, where he has lived for over 2 years and regularly conducts classes. He also collaborated with Mirabai Commer, Maja Kucharska, Natalia Myczewska, La Amelita, Marta Kubicz, Marta Adamczyk and many other professional dancers.