Marcelo Almiron

PL

Marcelo był tango DJem w Buenos Aires od 2002 r. Gra na milongach w różnych miastach Polski, gdzie mieszka od 11 lat. DJ-ował także na międzynarodowych festiwalach i maratonach i jest popularnym DJem na wybranych milongach w Europie.

Gra tradycyjnie ale bardzo osobiście: „Lubię orkiestry z lat 30 i 40-ych oraz częściowo z lat 50-ych. Nie ma dla mnie sztywnych zasad tworzenia muzyki na milongę. Jedyną regułą jakiej się trzymam to flow, nastrój i energia na parkiecie oraz „szczęśliwe twarze tańczących”!

EN

Marcelo has been a tango DJ since 2002 in Buenos Aires and is a resident DJ in the most important milongas in Poland, where he has been living for the last 11 years. He has also been DJ-ing at the international festivals and marathons and is a popular guest DJ in milongas around Europe.

His style is traditional but very personal: „I like tandas with orchestras from 30’s and 40’s and some from late 40’s and 50’s. There are no rules during my DJ sets. The only principle I follow is the flow, fluidity and energy of the floor and “happy faces of the dancers”!


Lechosław Hojnacki

PL

Lechosław Hojnacki Niewątpliwie stawią się licznie Wielcy Mistrzowie Złotej Ery, jednak dbam różnorodność muzyczną pozwalającą każdemu znaleźć perełkę dla siebie, dlatego zaproponuję także jakąś starszą perełkę tradycyjnego tanga, a z drugiej strony nie zapomnę też o mistrzowskich aranżacjach bardziej nam współczesnych i o szczypcie muzyki nieco bardziej alternatywnej

Kocham Wielkich Mistrzów Złotej Ery, jednak dbam o różnorodność muzyczną pozwalającą każdemu znaleźć perełkę dla siebie. Dlatego pojawią się oczywiście powerplaye najlepszych mistrzów w oryginalnych aranżacjach, będą i rzadsze perły tradycyjnego tanga, ale pojawią się też mistrzowskie aranżacje bardziej nam współczesne i jakaś tanda specjalna (a może i dwie). Osobiście starannie restauruję te nagrania, dla których czas nie był technologicznie litościwy, a które dzisiejsza technologia pozwala chociaż trochę przybliżyć do oryginalnego brzmienia, wierzę bowiem, że dawni mistrzowie nie trzeszczeli grając.

EN

As the T-DJ, I put emphasis on the music of Golden Era Masters but I build my musical offer on much wider basis. I do my best to build harmony of the musical diversity. I do restore carefully old recordings if ever the digital technology gives me a chance to get a bit closer to the clear sound of their natural origin.


Iwona Kaj

PL

Odkąd tango jest częścią mojego życia, odkryłam cudowny świat, pełen czaru, emocji i elegancji. Jego przepiękna muzyka pisze historię, w której ciągle odnajduję nowe smaki, barwy i zapachy. Jako DJ chcę, aby inni też poczuli tę magię, dlatego moje muzyczne wybory są odzwierciedleniem tego, co mi najbardziej w duszy gra. Przede wszystkim wybieram taką muzykę, która mnie samą inspiruje do tańca. A ponieważ jestem zarówno tancerką jak i Dj-ką, staram się nie tylko tworzyć, ale też podążać za klimatem milongi. Koncentruję swoje wybory na muzyce Złotej Ery, ale też znajduje wiele ciekawych wykonań z lat wcześniejszych jak i późniejszych. Od kilku lat regularnie gram na milongach we Wrocławiu jak i w innych miastach, w których goszczę jako Dj z okazji różnych tangowych wydarzeń.

EN

Since tango has knocked into my life, I dicovered a wonderful world, full of charm, emotion and elegance. Its beautiful music writes a story, in which I constantly dicover new tastes, colours amd smells. As a Dj I want the others to feel the magic, thus my musical choices are a reflection of what is actually playing in my own soul. Firs of all I choose music, which inspires myself to dance. And since I am a dancer as well as a DJ, I try not only create, but also follow the mood oft he milonga. I focus my choices on the music oft he Golden Age, but I also find many interesting performances from earlier and later years. Since a few years I play on milongas in Wroclaw as well as in other cities, where I am a guest DJ on occasion of various tango events.


Monika Jurkiewicz

PL

Monika Jurkiewicz swoje pierwsze tangowe kroki stawiała w Londynie, gdzie regularnie bywała na lokalnych milongach, oraz skąd rozpoczęły się jej tangowe podróże. Muzyka jednak zawsze była dla niej na pierwszym miejscu. Jako DJ, Monika buduje relacje z tancerzami, stając się ich częścią. W swojej muzyce dąży do zapewnienia pełnego wachlarza uczuć, tak aby w trakcie milongi każda emocja została dotknięta, a tancerze czuli się zabrani wgłąb każdego nastroju. Jako tancerka, Monika podąża i prowadzi, a swoją muzykę dobiera tak, by wszyscy tancerze odnaleźli w niej coś dla siebie i potrafili się jej ponieść, bez względu na rolę w tańcu.

EN

Monika took her first tango steps in London, where she was a regular at local milongas and from where her tango travels started. But the music always came first. As a DJ, Monika connects to the dancers, truly becoming part of the dancefloor and in her music selection, she makes sure that no emotion or feeling stays untouched. As a dancer, Monika leads and follows and through her music, she aims to build an atmosphere that allows every dancer to go on a journey with her, no matter their role in tango.


Tadeusz Dębski

PL

Tadeusz Dębski będzie gościem tegorocznego Festiwalu. Zaprezentuje nam swoje malarskie prace na wernisażu w sobotę 2.07.2021 o godz. 11.30 w Galerii Brzeskiego Centrum Kultury . 

Tam też zapraszamy na Milongę Nuevo z Tadeuszem jako T- DJem. Swoją przygodę z tangiem rozpoczął 22 lat temu w pierwszej grupie adeptów tego tańca i szerzej tej kultury w Polsce w czasach nazwijmy je ,,nowożytnych,, Od 1999 brał czynny udział w organizacji niezliczonej ilości imprez o tematyce tangowej, napisał książkę ,,Emocje tanga,, , prowadził warsztaty i lekcje indywidualne. Również pokazy okolicznościowe i komercyjne. Wystąpił 11 razy z programem stand-up, w których ze specyficzną ironią i sarkazmem odnosił się do zagadnień z życia społeczności tanga argentyńskiego. Jest zafascynowany tangiem nuevo jako współczesnym uzupełnieniem i rozwinięciem tang tradycyjnych. Zarówno w muzyce jak i w ruchu tanecznym. Ale jest przede wszystkim malarzem. Wykonał ponad 1500 obrazów z czego 500 o tangu. Obrazy malowane są w różnych formatach i różnymi technikami od rysunku do prac olejnych W ramach festiwalowej wystawy przedstawi 15 obrazów, w których w swój rozpoznawalny sposób przedstawi główne atrybuty i emocje tanga. Ta wystawa będzie prezentowana w Miejskim Domu Kultury w Brzegu. W sobotnie południe w czasie wernisażu Tadeusz Dębski przedstawi swój – często kontrowersyjny – pogląd na zjawiska występujące w naszej kulturze a w czasie przewidzianym na milongę alternatyw oraz zaproponuję stosowną muzykę tango nuevo . Szczegóły pozostawiamy jako niespodziankę. Jego inne prace i działania artystyczne na stronie przy profilu Facebook.

EN

Tadeusz Dębski will be our guest on this year festival. He wil be presenting his art work at an opening on Saturday 2nd July 2021 at 11:30 in BCK Gallery. 

Thats also where we invite you on Milonga Nuevo with Tadeusz as T- DJ. He started his adventure with tango at 22 years old in the first group of adetps in tango culture in times that could be called „modern”. Since 1999 he actively took part in the organization of countless tango events, wrote a book called „Emocje tanga”, hosted workshops and individual classes as well as occasional and commercial shows. He performed 11 times with a stand up program reffering with irony and sarcasm to current argentine tango community. He is fascinated with tango nuevo as modern complement and expansion to traditional tango. In music as well as dance moves. Above all things he is a painter. He created 1500 art pieces including 500 about tango. He used various sizes, forms and techniques, from drawings to oil painting. During Festival he will present 15 paintings, in which he embraced ,with his unique style, main atributes and emotions of tango. The oppening will take place in BCK (Mleczna 5, Brzeg). At Saturday afternoon, during the openning, Tadeusz Dębski will present his rather controversial view of a phenomenon occuring in our culture and propose adequate tango nuevo music. Any details will remain a surprise. His work and artistic actions are available on his Facebook profile.


Dimitris

PL

Dimitris pochodzi z Krety, Grecja. 2,5 lata temu przeprowadził się do Polski i mieszka w Opolu. Dwa lata po swojej pierwszej lekcji tanga, zainspirowany magicznym światem muzyki tangowej, a zwłaszcza orkiestrami złotego wieku, został Djem. Dla niego każda tanda jest podróżą pełną wrażeń, a milonga przygodą. I tak właśnie gra. Tandy z pasją i mocą, harmonią i rytmem… Jak Dimitris lubi mówić… „lubię dawać tancerzom pędzle i kolory, aby mogli malować parkiet sercem i duszą” Uwielbia orkiestry Anibal Troilo, Juan D 'Arienzo, Carlos Di Sarli, Ricardo Tanturi, Pedro Laurenz, Miguel Calo i Osvaldo Pugliese. Grał na milongach na całej Krecie, w Atenach, Wrocławiu, Brzegu, Toruniu, Łodzi, Zabrzu, Katowicach, Pszów regularnie w Opolu i na międzynarodowych wydarzeniach Lesbos Tango Marathon, Alegria Festival w Brzegu i Royal Tango Marathon w Mosznej.

EN

Dimitris is from Crete, Greece. 2,5 years ago he moved to Poland and lives in Opole. Two years after his first tango lesson, being inspired by the magical world of tango music, especially the orchestras of the golden age, he starts Djing. For him, every tanda is a journey full of sensations, and milonga an adventure. And that’s how it plays. Tandas with passion and power, harmony and rhythm … As Dimitris likes to say … „I like to give dancers brushes and colors so that they can paint the floor with their heart and soul” He loves the orchestras of Anibal Troilo, Juan D 'Arienzo, Carlos Di Sarli, Ricardo Tanturi, Pedro Laurenz, Miguel Calo and Osvaldo Pugliese. He djied at milongas all over Crete, in Athens, Wrocław, Brzeg, Toruń, Łódź, Zabrze, Katowice, Pszów, regularly in Opole and at international events Lesbos Tango Marathon, Alegria Festival in Brzeg and Royal Tango Marathon in Moszna.


Krzysztof Kardas

PL

 Od lat jestem zauroczony głosami tanga: Ady Falcon, Mercedes Simone, Marii Teresy Greco, Ignacio Corsini, Jorge Valdeza, Hectora Maure, Roberto Rufino, Miguela Montero, Roberto Goyeneche i wszystkich pozostałych do lat 70-tych, a ze współczesnych chyba tylko Ariela Ardit. Dlatego gram głównie tanga z tekstem, wierszem, czasem poezją najwyższej próby. Narastanie, kulminacje i bezruch tworzące dramaturgię śpiewanych tang próbuję przenieść na układ tand i pulsowanie całej milongi. Akustyka zmierzchu przenika światła i półcienie dźwięków. Stary, umarły świat spływa na nas ze skrzydeł czarnego motyla.

… Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón. Y al evocar en la noche voces que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del Payador. … Homero Manzi. Betinotti

EN

For years, I have been fascinated by the voices of tango: Ada Falcon, Mercedes Simone, Maria Teresa Greco, Ignacio Corsini, Jorge Valdez, Hector Maure, Roberto Rufino, Miguel Montero, Roberto Goyeneche and all until the 1970s, and with the contemporaries only Ariel Ardit. It is more important to play with text, verse, sometimes poetry on a higher level. I try to create the arrangement and pulsation of the whole milonga on the rise, culminations and stillness creating the drama of the tangos sung. Twilight acoustics of light, light and midtones. The old, dead world flows down on us from the wings of a black butterfly.


Ayad Zia

PL

Ayad Zia- Inspiruje mnie miłość do tańca i muzyki. Mój styl i wybór utworów jest rezultatem kilku lat eksperymentów. Współorganizując i grając na regularnej cotygodniowej milondze oraz grając na różnych Festiwalach jak Barroco w Żaganiu i innych tangowych wydarzeniach jak Tango Fiesta i milongi w BA w Poznaniu, Złota Milonga w Warszawie czy Herbaciarnia w Brzegu spowodowały, że staram się odpowiadać na oczekiwania tańczących, więc najczęściej gram klasyczne tanga, ale w wykonaniach klasycznych jak również i nowych orkiestr. Płynąc z energią uczestników próbuję uczynić każdą milongę najlepszą. Choć uwielbiam utwory Złotej Ery, to wciąż szukam również czegoś innego, aby stworzyć atmosferę i nastrój, zadowalając wiele gustów. Chcę, żeby każdy miał satysfakcję z tańca.Moje ulubione orkiestry to Anibal Troilo, Juan D’Arienzo i Osvaldo Puglieze, jak również nowe orkiestry takie jak Sexteto Milonguero, czy Romantica Milonguera.

EN

Ayad Zia- I am inspired by the love of dance and music. My style and track selection is the result of several years of experimentation. Co-organizing and playing at the regular weekly milonga and playing at various festivals such as Barroco in Żagań and other tango events such as Tango Fiesta and milongas at BA in Poznań, Złota Milonga in Warsaw or Teahouse in Brzeg made me try to meet the expectations of the dancers, so most often I play classical tango, but in classical and new orchestral performances. By swimming with the participants’ energy, I try to make each milonga the best. Even though I love the songs of the Golden Age, I am still looking for something else to create an atmosphere and mood, satisfying many tastes. I want everyone to enjoy dancing, my favorite orchestras are Anibal Troilo, Juan D’Arienzo and Osvaldo Puglieze, as well as new orchestras such as Sexteto Milonguero and Romantica Milonguera.