W tym roku zagrają dla nas następujący DJ’e:

This year, the following DJs will play tango music for us:

Marcelo Almiron [Argentyna]

DJ Marcelo Almiron był tango DJem w Buenos Aires od 2002 r. Od 8 lat gra na milongach w różnych miastach Polski. DJ-ował także na międzynarodowych festiwalach i maratonach i jest popularnym DJem na wybranych milongach w Europie.
Gra tradycyjnie, ale bardzo osobiście: „Lubię orkiestry z lat 30 i 40-ych oraz częściowo z lat 50-ych. Nie ma dla mnie sztywnych zasad tworzenia muzyki na milongę. Jedyną regułą jakiej się trzymam to nastrój i energia na parkiecie oraz „szczęśliwe twarze tańczących”!

English version:
DJ Marcelo Almiron has been a tango DJ since 2002 in Buenos Aires and is a resident DJ in the most important milongas in Poland, where he has been living for the last 8 years.
He has also been DJ-ing at the international festivals and marathons and is a popular guest DJ in milongas around Europe.
His style is traditional but very personal: „I like tandas with orquestas from 30’s and 40’s and some from late 40’s and 50’s. There are no rules during my DJ sets. The only principle I follow is the flow, fluidity and energy of the floor and “happy faces of the dancers”!

 

Hayssam Hoballah [Maroko]

DJ Hayssam Hoballah to marokański tango DJ mieszkający w Paryżu. Doceniany szczególnie za czułe, ale pełne energii tanga, słynie z tego, że rzadko zna więcej niż jeden, dwa utwory z wyprzedzeniem, co ma zamiar zagrać dalej … Głęboko połączony z rytmem podłogi, porywający strumień jego wyborów zaprasza tancerzy, aby połączyć się z ich prawdziwymi emocjami.

English version:

DJ Hayssam Hoballah is a Moroccan Tango DJ based in Paris. Acclaimed for his sensitive yet powerful track sequencing, he is notorious for rarely knowing more than a track or two in advance what he is going to play next… Deeply connected to the beat of the floor, the exhilarating flow of his picks is an open invitation for dancers to connect to their truthful emotions. And to one another.

Raymond Lauzzana [USA]

Raymond Lauzzana jest wydawcą czasopisma „Modern Tango World”.

Raymond jest emerytowanym profesorem informatyki, który uczył grafiki komputerowej i przetwarzania obrazu na całym świecie. Był jednym z założycieli ISEA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuki Elektronicznej i częścią zespołów start-up dla Computer Graphics World i Wired magazine. Jako artysta jego prace można znaleźć w nowojorskiej MOMA i wielu innych muzeach.

W 2003 roku przeszedł na emeryturę i od tego czasu poświęca się nowoczesnemu tangu. Jego przygoda z tańcem rozpoczęła się w latach pięćdziesiątych, kiedy wraz z kilkoma przyjaciółmi zaadoptował ruchy Tango do Rhythm & Blues. Taniec ten był nazywany Sosh lub Gaylord, na cześć sali balowej, gdzie tańczyli w Detroit. W ciągu ostatnich piętnastu lat tańczył nowoczesne tango, koncentrując się na pojęciu „kombinacji ruchów”, a nie „sekwencji kroków”.

Raymond to prawdziwy muzyczny omnivore i członek Asociación de Comunicadores y Promotores del Tango Argentino. Jego wybory muzyczne zmierzają w kierunku głębszej, bardziej namiętnej muzyki. Jego ulubionymi gatunkami są NeoTango, Tango Nuevo, Guardia Vieja (międzynarodowy od lat 20), Blues, soul i selektywny wybór od Guardia Nueva. On woli organizować milongi w tandach, a ogólną milongę w pewnym temacie.

English version:

Raymond Lauzzana, publisher of ‚Modern Tango World, magazine.

Raymond is a retired computer science professor that has taught computer graphics and image processing around the world. He was one of the founders of ISEA, the International Society for Electronic Arts, and part of the start-up teams for Computer Graphics World and Wired magazines. As an artist, his work may be found in New York’s MOMA, and many other museums.

In 2003, he retired and has devoted himself to modern tango ever since. His dancing began in the fifties when he and some friends adapted Tango moves to Rhythm & Blues. The dance was called the the Sosh (social) or Gaylord, named after the ballroom where they danced in Detroit. Over the past fifteen years, he has been dancing modern tango, with a focus on the notion of ‚move combinations’, rather than ‚step sequences’.

Raymond is a true musical omnivore and a member of Asociación de Comunicadores y Promotores del Tango Argentino. But, his taste tends towards the deeper more passionate music. His favorite genres are NeoTango, Tango Nuevo, Guardia Vieja (international from the ’20s), Blues, Soul, and selective choice from Guardia Nueva. He prefers to organize milongas into tandas, and the overall milonga into a theme.

Odysseus Dada [Korea Południowa]

Odyseusz Dada to poeta, powieściopisarz, reżyser filmowy, krytyk filmowy. Napisał trzy osobiste książki poetyckie, piętnaście grupowych książek poetyckich i siedem powieści. Napisał także trzy książki o recenzjach filmowych oraz eseje o Tangu. Jest reżyserem i producentem filmu fabularnego pt. „Red Tango”.

Swoją przygodę z tangiem rozpoczął w 2004 roku. Od 2006 roku pracuje nad  rozwojem społeczności tangowej. Od roku 2008 jest nauczycielem tanga. Każdego roku, począwszy od 2009, spędza w BA i uczy się tanga.

Od 2012 roku pracuje jako tancerz tanga i DJ w Azji i Europie. Występował i był DJ-em na Międzynarodowych Festiwalach Tango, m.in. w tym Dżakarcie 2011, Taipei 2012, Dublinie 2012, Montrealu 2012, Otawie 2012, Tokio 2015, Bali 2015, 2016, 2018, Szanghaju 2017, Manili 2018.

Od 2015 roku jest organizatorem Koreańskich Międzynarodowych Mistrzostw Tango, Azjatyckich Kwalifikacji do Mundial de Tango. Zorganizował Seoul Tango Marathon, Seoul Tango Camp, Seoul Tango Carnival oraz Seoul Metropolitan Tango Championship & Festival.

English version:

Odysseus Dada is a poet, novelist, film director, film critic and has a TV show in Seoul. He wrote three personal poetry books, fifteen group poetry books, and seven novels. He also wrote three movie review books and two Tango essay books. He wrote, directed and produced a feature film called [Red Tango].
He started tango in 2004. Since 2006 he has created the Art Tango community and has been teaching tango since 2008. He has been living in Buenos Aires for two months every year since 2009 and have learned Tango.
Since 2012, he has started to work as a tango dancer and DJ in Asia and Europe. He performed and Djing at the International Tango Festival. including Jakarta 2011, Taipei 2012, Dublin 2012, Montreal 2012, Otawa 2012, Tokyo 2015, Bali 2015, 2016, 2018, Shanghai 2017, Manila 2018.
Since 2015, he is the organizer of the Korean International Tango Championship, the Asian Clasificatoria of the Mundial de Tango. He organized the Seoul Tango Marathon, the Seoul Tango Camp, the Seoul Tango Carnival, and the Seoul Metropolitan Tango Championship & Festival.

Dimitris Kardamakis [Grecja]

Dimitris pochodzi z Krety … ale niedawno przeprowadził się do Polski i mieszka w Opolu.
W 2011 miał pierwszą lekcję tanga. Dwa lata później, będąc pod wrażeniem pięknej tangowej muzyki, został TDJ-em, grał na milongach w Heraklionie i na całej Krecie, a także w Atenach, oraz na Lesvos Tango Maraton a w zeszłym roku także i w Polsce… w Zabrzu, Brzegu i Wrocławiu.
Dimitris kocha ” złoty wiek tanga ” przede wszystkim Anibal Troilo, Juan D’ Aarienzo, Osvaldo Pugliese, Carlos Di Sarli, Ricardo Tanturi.
Jego tandy posiadają harmonię, pasję i moc …a „tancerze malują na podłodze swoją duszę i serce”… tak mówi Dimitris.

English version:
He is from Crete island, Greece…but resently he moved and lives in Opole, Poland.
He takes his first tango lessons in 2011. Two years later, impressed by the tango music, starts djing in milongas in Heraklion and later all around Crete, also in Athens, Lesvos Tango Marathon and last year in Poland…Zabrze, Brzeg and Wroclaw.
He loves ”Golden Age” tango orchestras, specially Anibal Troilo, Juan D’ Arienzo, Osvaldo Pugliese, Carlos Di Sarli, Ricardo Tanturi.
His djing and tandas have harmony, passion and power, so that…”dancers paint on the floor with their soul and heart”…as he likes to say.

Darek Tybińkowski [Łódź-Polska]

W przeszłości zawodowy tancerz, obecnie entuzjasta tanga oraz organizator milongi w GKO Casino w Łodzi.

Moje muzyczne upodobania sięgają czasów sprzed Złotej Ery aż po współczesne orkiestry. Oczywiście dany repertuar dostosowuję do miejsca i oczekiwań uczestników. Moją intencją jest tak dobierać utwory i tandy, aby z parkietu emanowała pozytywna energia przeplatana zmysłowością tańczących.

English version:

In the past, a professional theater and musical dancer, currently a tango enthusiast and organizer of the Łódź milonga in the GKO Casino.

My musical tastes span from La Guardia Nueva (1925-1955) up to La vanguardia (1955-1970) I tune the repertoire into the taste of my receivers as dictated by the marathon theme I choose songs and tandas that primarily awake positive energy on the dance floor and I intermix it with ones inducing sensualtity of the dancers