W tym roku zagrają dla nas następujący DJ’e:

This year, the following DJs will play tango music for us:

Marcelo Almiron [Argentyna]

DJ Marcelo Almiron był tango DJem w Buenos Aires od 2002 r. Od 8 lat gra na milongach w różnych miastach Polski. DJ-ował także na międzynarodowych festiwalach i maratonach i jest popularnym DJem na wybranych milongach w Europie.
Gra tradycyjnie, ale bardzo osobiście: „Lubię orkiestry z lat 30 i 40-ych oraz częściowo z lat 50-ych. Nie ma dla mnie sztywnych zasad tworzenia muzyki na milongę. Jedyną regułą jakiej się trzymam to nastrój i energia na parkiecie oraz „szczęśliwe twarze tańczących”!

English version:
DJ Marcelo Almiron has been a tango DJ since 2002 in Buenos Aires and is a resident DJ in the most important milongas in Poland, where he has been living for the last 8 years.
He has also been DJ-ing at the international festivals and marathons and is a popular guest DJ in milongas around Europe.
His style is traditional but very personal: „I like tandas with orquestas from 30’s and 40’s and some from late 40’s and 50’s. There are no rules during my DJ sets. The only principle I follow is the flow, fluidity and energy of the floor and “happy faces of the dancers”!

 

Serge Baczynski [Rosja]

„Jestem Dj-em, tancerzem, muzykiem, producentem muzycznym i telewizyjnym. Organizuję koncerty orkiestr tangowych oraz międzynarodowy festiwal COSMOTANGO (Rosja, Kaluga). W tango po pierwsze najbardziej lubię muzykę! Gram muzykę na regularnych moskiewskich milongach: Chique, Cuatro Compases, El Abrazo, Atelier, Casablanca, Brut i innych, a także w innych miastach Rosji (Kaługa, Woroneż, Jarosław, Riazań, Tuła, Twer, Briańsk, Lipieck, itd.), Białorusi (Mińsk) i w Polsce (Kraków, Poznań, Brzeg). Lubię dobrą równowagę tango-hitów Złotego Wieku i ich późniejszych aranżacji. Ulubione orkiestry: Canaro, Fresedo, D’Arienzo, Biaggi, Calo. Ulubieni piosenkarze: Vargas, Podesta, Maciel”.

English version:
„I am a DJ, dancer, musician, music and television producer. I organize concerts of tango orchestras and the international festival COSMOTANGO (Russia, Kaluga). In tango, first of all, I like music the most! I play music at regular Moscow milongas: Chique, Cuatro Compases, El Abrazo, Atelier, Casablanca, Brut and others, as well as in other Russian cities (Kaługa, Voronezh, Jaroslaw, Ryazan, Tula, Tver, Bryansk, Lipetsk, etc.), Belarus (Minsk) and in Poland (Kraków, Poznań, Brzeg). I like a good balance of the tango-hits of the Golden Age and their subsequent arrangements. Favorite orchestras: Canaro, Fresedo, D’Arienzo, Biaggi, Calo. Favorite singers: Vargas, Podesta, Maciel”.

 

Anna Hardy [USA/Polska]

„Moje zainteresowanie muzyką tangową zaczęło się kilka lat temu w Monterey – rodzinnym mieście w Kalifornii. Należąc do tancerzy tanga, którzy „nie mogą cieszyć się tańcem, jeśli nie zostaną dotknięci / zainspirowani” muzyką, zaczęłam starannie dobierać muzykę tangową do tand jeszcze w Kalifornii i nadal rozbudowuję kolekcję w Polsce, w moim drugim rodzinnym mieście – Wrocławiu. Grałam na milongach w Kalifornii, Wrocławiu, Warszawie, Opolu, Brzegu, Sulisławiu. Moja filozofia jako tdj-a? Obserwuję salę i tancerzy: Jakie są preferencje tancerzy obecnych na milondze? Jaka jest energia na parkiecie? Gram muzykę znakomitych argentyńskich orkiestr tak zwanej „Złotej Ery”, jak również i mniej znanych grup tangowych czy indywidualnych muzyków i kompozytorów. Selektywnie gram również współczesne aranżacje „Starych Mistrzów.” Wierzę w różnorodność stylów i dynamiki w muzyce tangowej granej na milongach. Lubię też grać alternatywne valczyki / tanga pod koniec milongi – czasami uzupełniając „starych mistrzów”, czasami z powodu intensywności emocjonalnej utworu lub wyjątkowej jakości wykonania”.

English version:
„My interest in dancing and tango music began several years ago in Monterey, my hometown in California. Being one of those tango dancers who “can’t enjoy dancing unless they are touched / inspired” by a tango piece, I have started to carefully select tango music while in California, and I am still working on my selections here in Poland. I played at milongas in California, Wrocław, Warszawa, Opole, Brzeg, Sulisław. My dj-ing philosopy? I observe: Who is coming, what are the dancers’ preferences? Is the floor empty or full for a given tanda… I play the music of great Argentinian orchestras of the so-called “Golden Age” as well as of some less known tango groups or individual musicians and composers. I also selectively play some contemporary arrangements of Old Masters. I believe in variety of styles and dynamics within a milonga, I also like to collect some “gems” and occasionally play them, mainly as alternative valses or tangos near the end of a milonga – sometimes to complement “the old masters”, sometimes because of their emotional intensity or their exceptional performing quality”.

 

Beata Urszula [Toruń-Polska]

„Muzykę postrzegam jako siłę, która potrafi uskrzydlić tańczących na parkiecie. Wierna temu przekonaniu staram się jak najsubtelniej poszukiwać nici spajających utwory w jednolitą kompozycję, jaką jest nie tylko tanda, ale i cała playlista. Poświęcam wiele czasu na słuchanie muzyki i odnajdywanie perełek. Dużą wagę przywiązuję także do cortin, które mają za zadanie współtworzyć atmosferę milongi. Doceniam muzykę Złotej Ery, ale lubię także te młodsze wykonania utworów, które mają doskonałą aranżację i instrumentację oraz muzykę alternatywną.
Swoje muzyczne wybory prezentowałam grając na premilongach na Tan(GO)tyku 2017 oraz Beskid Tango Maratonie 2018, a także na Festivalito w Bielsku-Białej w czerwcu 2017 roku. Regularnie gram na milongach Latino w Toruniu i gościnnie w No 1 w Bydgoszczy, a ostatnio także w Czekolada Retro Cafe i Na Milondze „U Milscha” w Łodzi, na Złotej Milondze oraz Milondze „Tu i teraz” w Warszawie

English version:
„I perceive music as a force that “gives wings” to dancing on the dance floor. Being faithful to this belief, I try to carefully and selectively search for the “threads” that bind the songs into a single composition, that, in my belief, is not only the tanda, but the entire playlist. I devote a lot of time to searching for music and finding gems. I attach great importance to cortinas, which are designed to co-create the milonga atmosphere. I appreciate the music of the Golden Age, but I also like some more recent performances of songs, those with perfect arrangements and instrumentation, as well as alternative music.
I presented my musical selections playing at pre-milongas during the „Tan (GO) tyk” event in 2017, at the Beskid Tango Marathon, 2018, as well as at Festivalito in Bielsko-Biała in June, 2017. I regularly dj at milongas „Latino” in Torun and as a guest-dj in “No 1” in Bydgoszcz, and more recently in Czekolada Retro Cafe and at the ” U Milscha” milonga in Łódź, Złota Milonga and Milonga „Here i now” in Warsaw”.

 

Robert Kandefer [Warszawa-Polska]

“Bez wątpienia Addicted to Tango. Moja przygoda z tangiem trwa 10 lat i jestem pewien, że tango wciąż będzie moją pasją. Od 2008r. jestem tdj-em i organizatorem milong (Tu i Teraz, Pasión). Do tej pory grałem na milongach, maratonach i festiwalach w całej Polsce i za granicą (Włochy, Hiszpania, Szwecja, Niemcy, Łotwa). Miałem przyjemność zagrać na imprezach, na których gościły współczesne orkiestry i zespoły tangowe; m.in Roberto Siri Quinteto, Sexteto Milonguero, OT Misteriosa Buenos Aires, Perfume de Mujer, Duo Ranas.
Mój styl grania to efekt kilkuletnich poszukiwań i eksperymentów. Jakie są teraz moje Play Listy? Zdecydowanie to tanga z lat czterdziestych ubiegłego wieku z krótkimi wypadami w lata trzydzieste i pięćdziesiąte”.

English version:
„No doubt Addicted to Tango. My adventure with tango has been going on for 10 years and I am sure that tango will continue being my passion. I have been a DJ and organizer of milongas since the year 2008 (Tu i Teraz, Pasión). I have played at milongas, tango marathons and festivals all over Poland as well as abroad (Italy, Spain, Sweden, Germany, Latvia). I had the pleasure of playing at musical events hosting contemporary tango orchestras and ensembles such as Roberto Siri Quinteto, Sexteto Milonguero, OT Misteriosa Buenos Aires, Perfume de Mujer, Duo Ranas.
My style of playing is the result of several years of research and experiments. What are my Playlists these days? Definitely tangos from the 1940s, with short „trips” into the 1930s and 1950s.”

 

Tomasz Kopiński [Wrocław-Polska]

Muzyka dla Tomka to wieczna zabawa z dźwiękami. Puszczając to co mu w duszy gra- „klasycznie” walczy ze stereotypem poważnego tanga.

Z jednej strony szalone milongi, z drugiej strony smaczki zwolnień Di Sarliego, a to wszystko okraszone polotem D’Arienzo.

Można również liczyć na niespodziankę wygrzebaną ze skarbnicy

„Wykonań oryginalnych i niecodziennych”. Jak sam mówi „Najważniejsze żeby muzyka chwytała za serce i sama niosła do tańca. Milonga musi płynąć – z tego powodu nie ustalam nigdy całej playlisty ale tworzę ją na bieżąco dostosowując muzykę do tego co dzieje się na parkiecie”.

English version:

For Tomek, music is a constant game with sounds. He plays what he feels in his soul, fighting with the stereotype of serious tango. During Tomek’s set you will hear crazy milongas accompanied by slow Di Sarli; all that spiced with a drop of D’Arienzo flavour.
You can always count on some surprises with unusual tango renditions. As he usually says: Music needs to be played with passion and needs to invite You to dance. Milonga has to flow smoothly – that is why he doesn’t create a playlist for the whole set but builds the atmosphere as the situation on the dancefloor changes.

 

Evgeny Morozow [Rosja]

Moskiewski Tango-DJ grający na regularnych moskiewskich milongach: «El Calor», «Me Gusta!», «Chique», «Brava!», «La Primavera», «Ekaterininsky Garden», «Prischepov», «El Abrazo», «Ronda», «Aerotango», «Planetango», «Cuatro Compases», «B2», etc., jak również w całym regionie moskiewskim: Zukovsky, Minsk, St. Petersburg, Tver, Kaluga oraz innych rosyjskich miastach. Grał również na milongach, festiwalach i maratonach we Francji, w Niemczech, Polsce czy Bułgarii.

„Uwielbiam La Guardia Vieja” z jej mistycznym i czystym rytmem. Uwielbiam tango „Złotego Wieku”, dające poczucie przytulności, świętowania i blasku! Lubię „Orquestas modernas”, która gra klasyczne utwory tango i działa w najlepszych tradycjach. I oczywiście lubię tworzyć dobre muzyczne niespodzianki!”.

„Gram tylko te piosenki, które naprawdę mają energię, żywe emocje i które naprawdę ludzie chcą tańczyć. Używam specjalnego oprogramowania i sprzętu, aby osiągnąć najwyższą jakość i płynność dźwięku. Zawsze pracuję w czasie rzeczywistym jako tancerz i jako DJ”.

Ważne wydarzenia z udziałem Evgeny Morozowa: «Tan(GO)tyk Marathon IV and V» (Torun, Polska), «Tango Dream Varna Marathon» (Bulgaria), «Russian Tango Congress II» (Moskwa), Marathon “Sin Panabras” (Tula), 4th Varna Tango Marathon (Bułgaria), Sochi Tango Marathon, Insomnia (Pyatigorsk), Cosmotango Festival (Kaluga), Arbois Marathon (Francja), Grand Milonga «Moscow Tango Holidays III and IV» with Solo Tango Orquesta (Moskwa), Spontan Tango Marathon (Warszawa), «NeoMinsk Weekend», Festival «Bajo el cielo» (Kaluga), Festival «Dias Tango» (St.Petersburg), «Zlota Milonga» (Warszawa), «Milonga Roter Salon» (Berlin), «Milonga Turquito» (Paryż), «El Corazon des Abbesses» (Paryż), «La Contina» (Paryż), «Festival Tiempo Para Tango» (Szczecin, Polska), Loitz Tango Marathon (Niemcy), milongas featuring Sebastian Arce, Pancho Martinez Pey, Junior Servila, Estanislao Herrera etc.

„Jestem pierwszym Tango-DJ’em w Moskwie, który zaczął grać milongi również w formacie «Nuevo & Alternative-tango». Stworzyłem grupę NeoTango w Moskwie i nią kieruję”.

English version:

Popular Moscow Tango-DJ. Playing on regular milongas «El Calor», «Me Gusta!», «Chique», «Brava!», «La Primavera», «Ekaterininsky Garden», «Prischepov», «El Abrazo», «Ronda», «Aerotango», «Planetango», «Cuatro Compases», «B2», etc., and in the Moscow region, Zukovsky, Minsk, St. Petersburg, Tver, Kaluga and other Russian cities, and also in France, Germany, Poland, Bulgaria etc.

„I love the “La Guardia Vieja”, with its mystical and clear rhythm. I love the tango of the „Golden Age”, creating a sense of cozy, celebration and brilliance! I like “Orquestas modernas” that play classic tango pieces, and work in the best traditions. And, of course, I like creating good musical surprises!”

„I play only those songs that really have energy, a living emotion, and that really people want to dance. I use special software and hardware to achieve the highest quality and smooth sound. I always work in real time as a dancer and as a DJ”.

Important events: «Tan(GO)tyk Marathon IV and V» (Torun, Poland), «Tango Dream Varna Marathon» (Bulgaria), «Russian Tango Congress II» (Moscow), Marathon “Sin Panabras” (Tula), 4th Varna Tango Marathon (Bulgaria), Sochi Tango Marathon, Insomnia (Pyatigorsk), Cosmotango Festival (Kaluga), Arbois Marathon (France), Grand Milonga «Moscow Tango Holidays III and IV» with Solo Tango Orquesta (Moscow), Spontan Tango Marathon (Warsaw), «NeoMinsk Weekend», Festival «Bajo el cielo» (Kaluga), Festival «Dias Tango» (St.Petersburg), «Zlota Milonga» (Warsaw), «Milonga Roter Salon» (Berlin), «Milonga Turquito» (Paris), «El Corazon des Abbesses» (Paris), «La Contina» (Paris), «Festival Tiempo Para Tango» (Szczecin, Poland), Loitz Tango Marathon (Germany), milongas featuring Sebastian Arce, Pancho Martinez Pey, Junior Servila, Estanislao Herrera etc.

„Also, I am the first Tango-DJ in Moscow, who start playing in the format milongas «Nuevo & Alternative-tango». I created and lead a group of NeoTango in Moscow”.

 

Roberto Rampini [Włochy]

Sztuka jest ściśle związana z jego rodziną (matka była śpiewaczką operową). Gra na wielu włoskich Milongach, jak również na festiwalach oraz maratonach zarówno we Włoszech, jak i za granicą. Był DJ-em we Włoszech, Szwajcarii, Francji, Polsce, na Łotwie, Białorusi, Cyprze, w Hiszpanii, Grecji, Albanii, Tajlandii, Niemczech a wkrótce wybiera się do innych krajów europejskich i pozaeuropejskich.
Roberto proponuje „taneczną melodię” dla wszystkich i jest ceniony za wielką energię i entuzjazm, który wkłada w swoje granie. Proponuje przeważnie klasyczny repertuar z porywającą i urzekającą muzyką graną przez największe i współczesne orkiestry. Z pewnością nie będziesz się nudzić z Roberto Rampinim za konsolą!

English version:
Art runs in his family (the mother was an opera singer). He is playing in many Italian Milongas and in festivals and marathons in Italy and abroad. He was worked in Italy, Switzerland, France, Poland, Latvia, Belorus, Cyprus, Spain, Greece, Albania, Thailand, Germany and will soon work in other European and non European countries.
Roberto proposes “the dance tune” for everybody and he is appreciated for the great energy and enthusiasm that he puts on his nights. He proposes a mostly classical repertoire with thrilling and captivating music also played by the greatest and contemporary Orchestras. You will certainly not get bored with Roberto Rampini in Console!

 

Sheldon Utley [USA]

DJ Sheldon Utley zaczął tańczyć na początku lat 90. w klubach Country Music w Kalifornii, USA. W 1994 roku zainteresował się tańcami towarzyskimi, a w 1999 roku odkrył argentyńskie tango i natychmiast został urzeczony przez pełne wdzięku partnerstwo w tangu, nieskończone improwizacyjne możliwości i ekspresyjność połączoną z muzyką tanga. Przez siedem lat brał udział w rozmaitych lekcjach i warsztatach z najlepszymi nauczycielami z San Francisco, a także uczęszczał na intensywne warsztaty z argentyńskimi mistrzami w USA i w Argentynie.
Jeśli chodzi o style tanga, Sheldona interesują wszystkie style argentyńskiego tanga, jednak jego uwaga skupia się na stylu Salon, który według niego pozwala na najbardziej ekspresyjną interpretację tańca w połączeniu zarówno z muzyką jak i z partnerską improwizacją.
Od roku 2003 Sheldon prowadził regularne nauczanie tanga w SJDanceSport Center w San Jose w Kalifornii, jak i w innych miastach tego stanu. Ponadto został gospodarzem comiesięcznej milongi. Organizował ją i również grał muzykę. Sheldon występował jako tdj na milongach w różnych miastach Kalifornii Północnej, jak i w Polsce.

English version:
DJ Sheldon Utley began dancing in the early 1990s at Country Western clubs in California. By 1994 he had migrated to ballroom dancing, and in 1999 he discovered Argentine tango and was immediately captivated by its graceful partnering, infinite improvisational moves, and expressiveness with the music of tango. He began taking all the lessons and workshops he could attend with many of the San Francisco best teachers, as well as week-long intensive workshops with Argentine masters each year for seven years.
While Sheldon appreciates all styles of the Argentine tango, his focus is on the Salon style which he feels allows for most expressiveness in both musicality and partnering.
In 2003, he began regular tango teaching at the SJDanceSport Center in San Jose, California. In addition, he began hosting a monthly milonga, during which he played the music. Since then, he has dj-ed at a number of venues in northern California and Poland.

 

Andrzej Witek [Brzeg-Polska]

„Jestem zafascynowany Tangiem, zarówno tańcem jak i muzyką. Grając, staram się tworzyć atmosferę, która pozwala tancerzom na pełne oddanie się magii tańca, muzyki, chwili… . Od kilku lat, staram się dawać zadowolenie z atmosfery, którą mam nadzieję, tworzę tancerzom odwiedzającym magiczną Herbaciarnię w Brzegu. Czerpię z dorobku różnych wykonawców, różnych stylów, z różnych okresów ich twórczości…”

English version:
„Tango is my passion both at the music and dancing level. When I play music I create a realm in which dancers can immerse and touch the magic of the dance, the music and feel the flavour of the moment…For the last few years I’ve been sharing this marvelous atmosphere with the dancers at the magic Herbaciarnia in Brzeg. My inspiration comes from various artists, from their diverse creativity periods and multiple styles”.