KONCERTY zagrają nam:/MUSIC PERFORMANCES by:

 

Magdalena Lechowska i Tanguedia ( Stanisław Słowiński, Wiesław Ochwat) – w południe ( 12 00 ) w sobotę na Placu Polonii Amerykańskiej/at the Polish-American Diaspora Square, Saturday at noon

Magdalena Lechowska, polska wokalistka o latynoskiej duszy, w swojej twórczości zawsze próbuje łączyć dwa światy: południowoamerykański i polski… stąd pomysł na projekt TANGO POLACO – czyli POLSKIE TANGO PO HISZPAŃSKU. W ramach projektu powstały nowe interpretacje najwybitniejszych utworów wywodzących się z ponad stuletniej tradycji polskiego tanga. Nowe aranżacje łączą elementy jazzu, muzyki elektronicznej i tradycyjnego brzmienia tanga.
Unikalność projektu polega również na tym, że Magdalena przetłumaczyła na język hiszpański wybrane polskie tanga. Dzięki nowym aranżom polskie tango znajdzie się w głównym nurcie tej stylistyki muzycznej a najpiękniejsze polskie teksty będą zrozumiałe dla licznej publiczności hiszpańskojęzycznej!
Do projektu Magdalena zaprosiła wybitnych instrumentalistów: Stanisława Słowińskiego (skrzypek, aranżer, kompozytor, producent muzyczny) oraz Wiesława Ochwata (akordeon).
https://www.youtube.com/watch?v=9DECvmby83A
https://www.youtube.com/watch?v=ZsBJc_aRRy4

English version:
Magdalena Lechowska, a Polish singer with a Latino soul, always tries to combine two worlds in her work: Latin-American and Polish … hence the idea for the TANGO POLACO project – meaning POLISH TANGO IN SPANISH. As part of the project, new interpretations of the most outstanding works originating from over a century of Polish tango tradition have been created. The new arrangements combine elements of jazz, electronic music and traditional tango tone/style.
The uniqueness of the project also means that Magdalena has translated selected Polish tangos into Spanish. Thanks to new arrangements, Polish tango will be in the mainstream of this musical style and the most beautiful Polish lyrics will be available and understandable for a large Spanish-speaking audience!
Magdalena invited prominent instrumentalists to the project: Stanisław Słowiński (violinist, arranger, composer, music producer) and Wiesław Ochwat (accordion).

 

Los Milonguitas TangoGala na Zamku w sobotę w nocy/Gala at the Piast Castle Courtyard, Saturday night

Tangowe trio „Los Milonguitas Tango” ma wyraźny cel: wszyscy tancerze wypełniają parkiet podczas milongi. Grają utwory wielkich orkiestr ze złotego wieku (Di Sarli, D’Arienzo, Caló) w aranżacji na trio, jak również własne kompozycje. „Los Milonguitas” zawsze bierze pod uwagę potrzeby tancerzy, którzy są rzeczywistymi bohaterami parkietu.
Od 2014 r. w Buenos Aires „Los Milonguitas Tango” nieustannie opracowuje swój repertuar, podczas milongi porteñas, kierując się stylem i gustem najbardziej znanych i cenionych milongueros, jak również wykorzystując porady nauczycieli tańca i uznanych na całym świecie DJ-ów.
Muzyczna doświadczenie członków założycieli, pianisty Pablo Murgiera, bandoneonisty Simone Tolomeo i basisty Alessio Menegolli, pozwala im oferować ciekawe i innowacyjne aranżacje, na które wpływ ma również argentyńska muzyka popularna, jak jazz czy rock.
Ich pierwszy album „Los Milonguitas I”, wydany w lutym 2017 roku, odzwierciedla klimat milonga porteñas, w które są zaangażowani, z ich charakterystycznymi tandami i cortinami.
Od marca do czerwca 2017 r. „Los Milonguitas Tango” zrealizowało długą trasę koncertową w 12 krajach, od Rosji po Europę, dając ponad 30 koncertów.

https://www.youtube.com/watch?v=d_YinC2EjJk
https://www.youtube.com/watch?v=qXfrFkeR9s8

English version:

The tango trio „Los Milonguitas Tango” have a clear aim : that all of the dancers fill the milonga dancefloor. Influenced by the great orchestras of the golden age, (Di Sarli, D’Arienzo, Caló), „Los Milonguitas” offer trio versions in style as well as their own compositions, always taking into consideration the performance necessities of the milongueros, the real protagonists of the dancefloor.
Since 2014, in Buenos Aires, „Los Milonguitas Tango” have been constantly elaborating their repertoire, during milongas porteñas, defining their musical choices in line with the style of the most prestigious milongueros, making theirs the advice of dance professors and internationally recognised DJs.
The musical trajectory of the founding members, the pianist Pablo Murgier, the bandoneonist Simone Tolomeo and bass player Alessio Menegolli, allows them to offer interesting and innovative arrangements, influenced as much by the Argentinian popular music as by jazz or rock.
Their first album „Los Milonguitas I”, released in February 2017, reflects the color the milongas porteñas they are involved in, with tandas in style and cortinas.
From March to June 2017, „Los Milonguitas Tango” realized a long tour for 12 countries, from Russia to Europe, giving more than 30 concerts.

https://www.youtube.com/watch?v=d_YinC2EjJk
https://www.youtube.com/watch?v=qXfrFkeR9s8

 

Ariel Ramirez i Orkiestra TipicaPiątek godz. 21 w Ratuszu/Friday 9 pm at Town Hall

Ariel Ramirez urodził w Argentynie, w miejscowości Altos de Chipion. Naukę gry na bandoneonie rozpoczął w wieku trzynastu lat. Jego muzyczna kariera nabrała rozpędu w wieku lat dwudziestu, gdy jego talent zaczęto doceniać na licznych festiwalach. Od roku 2002 aktywnie koncertuje, grając z artystami z całego świata. W 2011 roku Ariel wydał swoją debiutancką płytę zatytułowaną „Aires”, której realizacja miała miejsce we Wrocławiu. Kolejna płyta Ariel Ramirez Tango „Nuevos Aires” wydana została w 2012 roku.
Ariel jest inicjatorem wielu wydarzeń tangowych. Zorganizaował „Wrocław Tango Weekend” w 2014 roku, warsztaty z argentyńskim nauczycielem El Puchu w 2014 oraz 2015 roku, jest gospodarzem milongi odbywającej się we wrocławskim „Dworze Polskim”.
Orkiestra Tipica jest nowym projektem Ariela Ramireza. Jest pierwszą tego typu orkiestrą tanga w Europie (argentyńska „orquesta típica” zazwyczaj zawiera sekcję smyczkową (skrzypce, altówkę, wiolonczelę), sekcję bandoneon i sekcję rytmiczną (fortepian i kontrabas)). Repertuar Orkiestry Tipica to w szczególności tradycyjne tanga argentyńskie w wersji do tańczenia.
W skład orkiestry wchodzą następujący muzycy: Pawel Lemanek (pianino), Pawel, Wolkowski (kontrabas), Carlos Valverde (skrzypce), Marta Lobos (skrzypce), Adrianna Molocznik (altowka), Malwina Malawy (wiolonczela).

English version:

Ariel Ramirez was born in Argentina, in the town of Altos de Chipion. He began learning to play the bandoneon at the age of thirteen. His musical career gained momentum at the age of twenty, when his talent began to be appreciated at numerous festivals. Since 2002, he has been actively giving concerts with artists from around the world. In 2011, Ariel released his debut album entitled „Aires”, which was created in Wrocław, Poland. His next album named „Nuevos Aires” was released in 2012.
Ariel has been the initiator and organizer of a variety of tango events. He organized „Wrocław Tango Weekend” in 2014, a workshop with the Argentine teacher El Puchu in 2014 and 2015, he is the host of a milonga at the “Polish Court” in Wroclaw.
Ariel’s “Orchestra Tipica” is his new project. It is the first tango orchestra of this type in Europe (an Argentinian tango “orquesta típica” usually comprises a string section (violins, viola, cello), a bandoneon section, and a rhythm section (piano and double bass)). The repertoire is the traditional Argentine tango in the version for dancing.
The following musicians are the members of the Orchestra Tipica: Pawel Lemanek (piano), Pawel, Wolkowski (double-bass), Carlos Valverde (violin), Marta Lobos (violin), Adrianna Molocznik (viola), Malwina Malawy (cello).