13 Tango Festiwal Alegria en Brzeg w tym roku nie odbędzie się z powodu pandemi i zakazu imprez masowych.

13 Tango Festival Alegria en Brzeg this year will not take place due to pandemics and the ban on mass events.