Zapraszamy na XIII edycję Festiwalu Tanga w Brzegu!

Zapraszamy na XIII edycję Festiwalu Tanga w Brzegu!

02.07-05.07.2020

Przed rejestracją należy zapoznać się z regulaminem festiwalu dostępnym tutaj.

Before registering, please read festival terms & conditions available here.

Program


Drodzy Przyjaciele,
z RADOŚCIĄ wspólnie z Burmistrzem Brzegu, Starostą Powiatowym oraz Dyrektorem Zamku Piastów Śląskich zapraszamy Was na XIII Tango Festiwal Alegría en Brzeg - Radość w Brzegu". Mamy nadzieję, że podobnie, jak w zeszłych latach także i w tym roku będziecie fantastycznie bawić się w Brzegu.
Umożliwią Wam to z pewnością nasi zaproszeni goście.
Serdecznie zapraszamy do Brzegu, w dniach 02.07 - 05.07.2020.
Więcej informacji na temat gości już wkrótce.
Czekamy z RADOŚCIĄ Do zobaczenia w Brzegu Fundacja „Tango-Si” Ewa Maria Sikorska, Andrzej Sikorski, Anna Maria Chojnacka-Komorowska.

Dear Friends,
Together with the Mayor of Brzeg, the County Mayor and the Director of the Silesian Piasts' Castle, we invite you to the 12th Tango Alegría en Brzeg Festival - “Joy in Brzeg.” We hope that, as in the previous years, you will have a fantastic time in Brzeg and at the Festival.
Our guest tango musicians, dance performers and Djs will certainly ensure that you spend an unforgettable time with them.
We cordially invite you to Brzeg, on days 02.07 - 05.07.2020.
More information about guests coming soon.
See you in Brzeg! We will be waiting for you with joy! Foundation "Tango-Si" Ewa Maria Sikorska, Andrzej Sikorski, Anna Maria Chojnacka-Komorowska.

Zespół Fundacji "Tango-Si"

Główny organizator XI Festiwalu Tanga Alegria en Brzeg.

O festiwalu / About festival

Taka ci historia/Short story

Strona poświęcona jest wydarzeniu, jakim jest Festiwal Tanga w Brzegu, który jest organizowany od 2008 roku. Dziesięć pierwszych edycji znane były pod nazwą “Magia Tanga”. Od roku 2018 rozpoczynamy nowe dziesięciolecie z nową nazwą “Alegría en Brzeg”.

This page is devoted to the event that has been organized in Brzeg since the year 2008. First 10 editions have been known under the name "Magia Tanga" (The Magic of Tango). From 2018, we are initiating a second round of Brzeg festivals under a new name "Alegria en Tango".

Info

  • Fundacja "Tango-Si"
  •   +48 609 477 374
  •   ul. Wrocławska 4/5 Brzeg 49-300
  •   tango.si.brzeg@gmail.com